Tòa 2 T2 - (7-23).08

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 57.84 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 53.80 M²