Tòa 2 T2 - (7-23).10

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 92.57 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 85.90 M²