Tòa 2 T2 - (7-23).11

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 57.47 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 53.49 M²