Tòa 2 T2 - (7-23).13

DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG : 68.04 M²
DIỆN TÍCH THÔNG THỦY : 63.09 M²